Enllaços d'interès      Contacte         Castellano   
 
Pàgina principal
La Garriga Societat Civil
Comunitats indígenes zapatistes
Agermanament
Accions cíviques
Fòrum
Notícies
i Novetats
  Agenda d'activitats
Pàgina principal > Comunitats indígenes zapatistes > Projectes > Any 2003

PROJECTES ANY 2003

AMPLIACIÓ I MILLORES DE L’ESCOLA “SEMILLA NUEVA “ DE ROBERTO BARRIOS, MAREZ EL TRABAJO

Equipament amb portes i finestres de ferro per a fer més segura l’escola, molt assetjada pels paramilitars del ejido. Millores en la construcció de les aules i la fusteria de l’escola.

Població beneficiada: uns 35 nens i nenes.
Finançament: TREBALLADORS SOLIDARIS DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIÓN Y AUTOGESTIÓN PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA ZONA NORTE DE CHIAPAS, MÉXICO

Amb aquest projecte, es concreta la forma en com cooperem amb les comunitats indígenes zapatistes de la Zona Nord. Al llarg de l’any 2002, havíem aprofitat els projectes que s’estaven realitzant com a pràctica per establir aquest tipus de cooperació directa de poble a poble, traspassant els coneixements necessaris per a que la implicació dels beneficiaris en el projecte podes ser total a mig terme. Aquest projecte implica una metodologia practicada, en els projectes anteriors i que
guiarà i englobarà els posteriors. Aquesta metodologia es basa en “el caminar preguntando”, “el avanzar al paso del más lento” i “el nada para nosotros, para todos todo” zapatistes.

L’agost de 2003 els zapatistes inauguraven una nova figura de govern autònom, per a portar més enllà els acords de San Andrés i aconseguir que el desenvolupament de les comunitats indígenes zapatistes fos igualitari i equilibrat. És per això que es van introduir modificacions al projecte original, on només es treballava amb el Consell d’un Municipi Autònom, “el Trabajo”, per a passar a treballar amb 10 Municipis Autònoms, a petició de la Junta de Buen Gobierno “Nueva semilla que va a producir”. Aquests Municipis Autònoms, sis d’ells declarats com són, a part del ja mencionat: Benito Juárez, Akabalná, Francisco Villa, Vicente Guerrero, La Paz i 4 encara no declarats com són: La Dignidad, Rubén Jaramillo, La Lucha i Tij Colemjá (En l’actualitat algun d’aquests noms han canviat, però els
municipis continuen en procés de formació).

Tots aquests Municipis, les seves autoritats directament i la població en general indirectament, s’han beneficiat del projecte, però per qüestions inherents a la Guerra de Baixa Intensitat, o com nosaltres preferim anomenar, Guerra de Desgast Integral, no s’ha implementat d’igual manera a tot arreu i les tasques i objectius del projecte s’han anat adaptant a les necessitats. Les condicions polítiques i territorials fan que els desplaçaments i les reunions fora del Caracol V “Que habla para todos” (antic
Aguascalientes) no sempre siguin possibles, i per això s’ha centralitzat bastant la feina al Caracol. El personal expatriat i la Junta de Buen Gobierno hi viuen i hi treballen, i es on s’han desenvolupat la majoria de les tasques.

En el marc d’aquest projecte s’han realitzat la resta dels projectes fins l’actualitat.

Població beneficiada: tots els habitants zapatistes dels MAREZ de la Zona Nord.
Finançament: AJUNTAMENT DE LA GARRIGA I ALTRES AJUNTAMENTS DE CATALUNYA A TRAVÉS DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT.CAPACITACIÓ DE LES AUTORITATS I ELS AUXILIARS DELS CONSEJOS MUNICIPALES AUTÓNOMOS DELS 10 MUNICIPIS ANOMENATS

Aquesta capacitació es va centrar en uns tallers que es van donar del 14 al 16 de novembre de 2003, amb la participació d’uns i unes 120 autoritats i els seus auxiliars. Els tallers havien de durar deu dies, però per qüestions climatològiques i de la pròpia organització interna del EZLN es van haver de suspendre. Els tallers es van reprendre al gener, sent la seva durada de 14 dies, del dia 14 al dia 28.
Les temàtiques varen ser: Secretaria, Elaboració de Projectes i Comptabilitat bàsica. En aquests tallers es va repartir material d’oficina i pedagògic, per a que els Municipis poguessin treballar després en el seus pobles. Incloem els informes que es van realitzar després dels tallers i el de la trobada prèvia per a organitzar la feina. Hi hagueren algunes modificacions dels acords presos en la primera trobada: Es van afegir Municipis a la capacitació i l’Àrea d’informació i comunicació es va eliminar a decisió conjunta del personal expatriat de La Garriga Societat Civil i dels Municipis Autònoms.


CAPACITACIÓ DELS RESPONSABLES DE LA BODEGA COOPERATIVA DE LEÓN BRINDIS, AL MUNICIPIO AUTÓNOMO DEL TRABAJO

Durant el mes d’octubre i novembre de 2003, i febrer de 2004 es va capacitar “in situ” als responsables de la cooperativa, en les àrees de comptabilitat, administració i inventariat. Aquesta capacitació va ser eminentment pràctica, acompanyant els responsables durant la feina, veient els problemes que sorgien i intentant solucionar-los. La Bodega Cooperativa funciona per a tres municipis, el Trabajo, Akabalná i Francisco Villa, sent tres els responsables per Municipi. Creiem que l’aprenentatge va ser prou bo, doncs actualment la bodega és totalment autònoma i no es necessària la nostre presencia, donant uns bons resultats econòmics. Hi han beneficis i s’estan
utilitzant per a millorar la cooperativa i donar suport als promotors d’educació i salut del Municipi.


COORDINACIÓ EN L’ELABORACIÓ DEL SISTEMA DE SALUT ZAPATISTA I CAPACITACIÓ DELS CONSEJOS LOCALS I REGIONALS DE SALUT

Durant el mes de novembre de 2003 la Junta de Buen Gobierno va decidir que s’havia de fer un sistema de salut per a tota la Zona Nord, i ens va encarregar que ens dediquéssim a coordinar les tasques necessàries per a crear el Sistema i elaborar un projecte per a poder implementar-lo. Vam veure que el necessari era fer que el sistema naixés del diàleg entre tots els Municipis, i per això vam convocar una reunió pel Desembre, i s’anessin repetint aquestes reunions cada dos mesos aproximadament. Es van realitzar reunions del 8 al 12 de desembre, de l’11 al 13 de gener, del 5 al 7 de març, del 20 al 22 de maig, del 28 al 30 de juliol i la última que està prevista de 20 al 24 d’octubre.

En aquestes reunions es van realitzar tres tasques paralUleles, es va anar elaborant el Sistema de Salut Zapatista, a partir del diàleg entre els responsables de Salut dels Municipis, els promotors de salut i la gent de les comunitats. També es va anar realitzant un diagnòstic de la salut a les comunitats, quines son les principals malalties, necessitats, la població usuària del futur sistema i el que faltava per arribar a implementar el sistema. Per últim, es va estar capacitant als responsables de la salut de cada Municipi en administració i polítiques de Salut en situació de Guerra de Desgast Integral. La experiència fou molt positiva, ja que es va decidir com havia de ser el Sistema de Salut Zapatista, amb els plans de Salut corresponents i el diagnòstic de la Zona Nord. El fet de que els propis indígenes, tant els que tenen càrrecs administratius, com polítics i mèdics hagin sigut els protagonistes en la creació del Sistema i del projecte, fan pensar que la viabilitat del projecte esta assegurada. Actualment, l’any 2008, el projecte ja s’ha desplegat a la totalitat del territori i podem dir que s’han aconseguit els objectius en un 60 o 70 %.


SUPORT ALS TALLERS DE FISIOTERAPIA A LES COMUNITATS DEL MAREZ EL TRABAJO

Durant sis mesos, d’abril a setembre, tres fisioterapeutes catalanes van estar capacitant els promotors de salut del Municipio Autónomo del Trabajo. Els tallers es van donar al Caracol V, però es ve fer seguiment amb cada promotor a les comunitats. El vehicle que incloïa el projecte es va aprofitar per traslladar a les fisioterapeutes a les 21 comunitats on van treballar.


CAPACITACIÓ I SUPORT TÉCNIC ALS PROMOTORS I PROMOTORES DE LA RADIO INSURGENTE, LA VOZ DE LA MONTAÑA, UBICADA AL CARACOL V, ZONA NORD

Des de la posada en funcionament, el setembre de 2002, de l’emissora autònoma en FM, es van desenvolupar tasques de capacitació en informàtica i ofimàtica als promotors i promotores, d’altre banda també es va donar suport anant a San Cristobal de las Casas quan va ser necessari per reparar els equips o solucionar problemes tècnics.


CAPACITACIÓ DE XOFERS DEL MAREZ EL TRABAJO

Es va ensenyar a conduir i a mantenir els vehicles a tres autoritats del Municipio Autónomo del Trabajo, ja que era una necessitat molt sentida en aquells, ja que no trobaven xofers qualificats i a més tenien més vehicles a disposició.


Història
Projectes
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
Documents
Memòries
Drets Reservats La Garriga Societat Civil 2009
  yurijuarez.com